ต้องการสมัครสินเชื่อเพื่อการศึกษาที่ให้ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว

รายได้ต่อเดือน

ไม่กำหนด

อัตราดอกเบี้ย

ไม่เกิน 28% ต่อปี

อายุผู้กู้

ไม่กำหนด

ระยะเวลา

ไม่กำหนด

สินเชื่อเพื่อการศึกษา

สินเชื่อเพื่อการศึกษาจากธนาคาร แตกต่างจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) อย่างไร 2567

เพราะการศึกษาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญทั้งแก่ผู้เรียนเอง และยังสามารถที่จะมีช่วยเป็นการพัฒนาตนเองและช่วยพัฒนาประเทศได้อีกด้วย ในหลาย ๆ สถาบันการเงินทั้งทางรัฐ และเอกชนจึงได้มีสินเชื่อเพื่อการศึกษาหรือการให้กู้เงินเรียนต่อ ซึ่งก็จะมีอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หลัก ๆ ที่จะนำไปใช้งานจริง โดยเราจะพาไปดูสินเชื่อเพื่อการศึกษา 2567 ล่าสุดของแต่ละธนาคารมีอะไรกันบ้างแตกต่างกันอย่างไร

แนะนำสินเชื่อเพื่อการศึกษา ของแต่ละธนาคาร 2567

สินเชื่อเพื่อการศึกษา กับสินเชื่อเพื่อการศึกษากรุงไทย

ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารรัฐที่เปิดโอกาสให้มีการกู้เงินสินเชื่อเพื่อการศึกษา ภายในประเทศโดยจะเป็นค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การศึกษา โดยจะต้องมีบุคคลค้ำประกันได้ทั้งบุคคลที่เป็นพนักงานประจำ ข้าราชการ หรือบริษัทเอกชน ด้วยวงเงินที่จะได้ตามค่าใช้จ่ายจริง หรือหลักสูดตร inter จะได้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทและแบ่งจ่ายเงินให้ตามค่าใช้จ่ายจริง กับระยะเวลาการกู้นานถึง 10 ปี และที่สำคัญก็คือผู้กู้เงินเพื่อการศึกษาจะต้องเป็นบุคคลที่มีรายได้แล้วเท่านั้นที่ต้องการจะศึกษาต่อและไม่ใช่สินเชื่อ กยศ หรือ กรอ จากรัฐบาล

สินเชื่อเพื่อการศึกษา กับสินเชื่อเพื่อการศึกษากสิกร

มาดูฝั่งสินเชื่อเพื่อการศึกษา ของธนาคารพาณิชย์ที่คนส่วนใหญ่ให้ความนิคมเป็นลำดับต้น ๆ ดูบ้าง กับการกู้เงินเรียนต่อ ที่จะให้วงเงินเพียง 80% ของค่าเล่าเรียน และระยะเวลาในการผ่อนชำระได้นาน 7 ปี โดยลักษณะของสินเชื่อเพื่อการศึกษากสิกรนี้จะให้กับผู้ที่มีรายได้แล้วเช่นกันและจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว หรือกำลังศึกษาอยู่ โดยจะต้องมีบุคคลค้ำประกันที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานประจำ รวมไปถึงผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวก็ได้

สินเชื่อเพื่อการศึกษา กยศ ต่างจากสินเชื่อเพื่อการศึกษา 2567 สินเชื่อจากธนาคารอย่างไร

สำหรับสินเชื่อเพื่อการศึกษา กยศ ตรงนี้จะเป็นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สำหรับบุคคลที่ขาดทุนทรัพย์ หรือขาดแคลนเงินที่ไว้ใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียน อุปกรณ์การเรียน รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่อยู่ในระหว่างเรียน ซึ่งจะอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง ที่สำคัญที่ต่างจากการกู้เงินเรียนต่อจากธนาคารต่าง ๆ คือคุณสมบัติการสมัครก็คือเป็นนักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่มีรายได้ และเป็นกลุ่มคนที่ไม่เคยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก่อน และอายุไม่เกิน 30 ปี ต้องมีความประพฤติดีจึงจะสามารถขอสินเชื่อเพื่อการศึกษา 2567ได้

จะเห็นว่าการสมัครสินเชื่อเพื่อการศึกษา 2567 จากสถาบันการเงินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารกสิกร ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ หรืออื่น ๆ ก็ตาม โดยส่วนใหญ่ผู้ที่จะกู้เงินเรียนต่อได้จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำแล้ว และต้องใช้บุคคลค้ำประกันที่มีความมั่นคงน่าเชื่อถือและมีรายได้ชัดเจน แตกต่างจากการสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีรายได้และอายุไม่เกิน 30 ปี มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี จึงจะสามารถสมัครได้ แต่อย่างไรก็ตามบางครอบครัวที่เด็ก ๆ เรียนดีบางครั้งก็ยังไม่มีความรู้เรื่องการกู้เงินเรียนเท่าไหร่นัก ดังนั้นก็อาจจะทำให้เด็กหลายคนขาดโอกาสไปได้

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สินเชื่อธนาคารกรุงไทย

สมัครสินเชื่อธนาคารกรุงไทยออนไลน์ กรุงไทยให้วงเงินสูง

รายได้ต่อเดือน

ไม่กำหนด

อัตราดอกเบี้ย

15-24% ต่อปี

อายุผู้กู้

ไม่กำหนด

ระยะเวลา

สูงสุด 12 เดือน

สินเชื่อรถยนต์กรุงศรี

สินเชื่อรถยนต์กรุงศรีนำรถและเล่มทะเบียนรถตัวจริงมาสมัคร

รายได้ต่อเดือน

ไม่กำหนด

อัตราดอกเบี้ย

12-18% ต่อปี

อายุผู้กู้

20-65 ปี

ระยะเวลา

สูงสุด 84 เดือน