ลงทะเบียนจองสิทธิ์ ออมสินเพื่อขอสินเชื่อผ่านแอพ

รายได้ต่อเดือน

ไม่กำหนด

อัตราดอกเบี้ย

3.99% ต่อปี

อายุผู้กู้

20 ปีขึ้นไป

ระยะเวลา

12-60 เดือน

จองสิทธิ์ ออมสิน

จุดเด่นการจองสิทธิ์ ออมสินผ่านแอพออมสินกับสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 2566

การจองสิทธิ์ ออมสิน คืออะไร สำหรับลูกค้าธนาคารออมสินก็จะเป็นการลงทะเบียนจองสิทธิ์ออมสินสำหรับสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ซึ่งเป็นสินเชื่อสำหรับกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส โดยให้มีการจองสิทธิ์ผ่านแอพธนาคารก็จริง ซึ่งดูแล้วหลาย ๆ คนก็เข้าใจว่าจะเป็นการปรับปรุงให้มีการพิจารณาให้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งหากจะเปรียบเทียบกับระบบเดิมก็อาจจะไม่แตกต่างกันมากนัก

เหตุผลที่จะต้องให้มีการจองสิทธิ์ ออมสิน เพราะอะไร 2566

การจองสิทธิ์ ออมสิน กับสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19

ก็คือขั้นตอนหนึ่งในการสมัครขอสินเชื่อจากธนาคารออมสิน โดยในขั้นตอนการจองสิทธิ์ ออมสิน จะให้เป็นการลงทะเบียนผ่านแอพออมสิน โดยจะเป็นขั้นตอนของการพิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ ซึ่งนอกจากที่จะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิดแล้ว ยังจะต้องไม่เป็นหนี้ค้างชำระมามากกว่า 90 วัน ซึ่งเมื่อมีการจองสิทธิ์แล้ว จากนั้นทางธนาคารจะมีการแจ้งกับผู้สมัครให้เข้าไปทำการสมัครอีกครั้งผ่านแอพออมสิน

ทำไมจึงต้องจองสิทธิ์ ออมสินกับสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19

สำหรับการจองสิทธิ์ ออมสิน เพื่อเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ออมสินส่วนหนึ่ง และเมื่อมีการนัดหมายกับลูกค้าให้เข้าไปสมัครตามวัน เวลา ซึ่งเหตุผลที่จะต้องมีระบบนี้ก็เพื่อจะได้ไม่ให้เกิดการแออัด ภายในระบบ ซึ่งจะได้ไม่เกิดความผิดพลาด หรือแอพล่ม หรือระบบล่มเหมือนหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณา 

ข้อดีของการให้จองสิทธิ์ ออมสิน กับสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19ก่อนการสมัคร

เพราะเนื่องจากเป็นสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ซึ่งเป็นสินเชื่อสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด สามารถจะเริ่มจองสิทธิ์ ออมสินได้ด้วยตัวเอง และยังสามารถที่จะเริ่มสมัครสินเชื่อผ่านแอพได้ และจัดการข้อมูล และเอกสารการสมัครได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวล จะได้วงเงินช้า หรือจะได้รับการวงเงินได้อย่างรวดเร็ว ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้า โดยขั้นตอนล่าสุดที่สำคัญมาก ๆ ก็คือ การทำสัญญาด้วยตนเองเช่นกัน และก็มีระยะเวลา จะต้องทำให้เรียบร้อยก่อนกำหนด 

การจองสิทธิ์ ออมสิน กับสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 จะเพิ่มความรวดเร็ว และสะดวกทั้งกับลูกค้าผู้กู้เอง และง่ายต่อการตรวจอบข้อมูลคุณสมบัติของลูกค้า ซึ่งหลักเกณฑืสำคัญจะอยู่ที่ 2 กรณีก็คือจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19 และอีกข้อที่อาจจะไม่สามารถจะเปิดแอพให้ทำการสมัครได้ก็คือเป็นหนี้ NPL ไปแล้ว ซึ่งหากพลาดจากสินเชื่อนี้ไปแล้ว ก็สามารถจะกลับไปแก้หนี้ หรือชำระหนี้ค้างทั้งหมดก่อน และรอระยะเวลาให้ระบบปรับข้อมูลใหม่ ก็สามารถจะกลับมาตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนออมสินและสมัครได้ใหม่ หากสินเชื่อยังไม่เต็มก่อน

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน

บริการสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินได้แล้ววันนี้ 2021/2564

รายได้ต่อเดือน

ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)

อัตราดอกเบี้ย

0.35% ต่อเดือน

อายุผู้กู้

20-60 ปี

ระยะเวลา

สูงสุด 30 เดือน

สินเชื่อกรุงไทย

ต้องการขอสินเชื่อกรุงไทยผ่านทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้

รายได้ต่อเดือน

30,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

20% ต่อปี

อายุผู้กู้

ไม่กำหนด

ระยะเวลา

12-60 เดือน