บริการสินเชื่ออิ่มใจพร้อมรับอัตราดอกเบี้ยต่ำสมัครเลย 2024

รายได้ต่อเดือน

ไม่กำหนด

อัตราดอกเบี้ย

3.99% ต่อปี

อายุผู้กู้

20 ปีขึ้นไป

ระยะเวลา

สูงสุด 60 เดือน

สินเชื่ออิ่มใจ

สินเชื่ออิ่มใจแตกต่างจากสินเชื่อผู้ประกอบการ แต่ละแห่งอย่างไรบ้าง 2567

สินเชื่ออิ่มใจ คืออะไร ถ้าจะพูดง่าย ๆ ก็คือสินเชื่อผู้ประกอบการ ที่ยกระดับจากสินเชื่อสู้ภัยโควิด19 ที่ได้วงเงินที่ 10,000 บาท เพิ่มมาเป็น 100,000 บาทในสินเชื่ออิ่มใจออมสินล่าสุดซึ่งจะเป็นสินเชื่อตามโครงการของรัฐ หรือที่เราเรียกติดปากกันว่าสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่จะช่วยในกลุ่มร้านค้าต่าง ๆ ที่อยู่ตามห้าง ห้องแถว หรือ Food Truck ที่เริ่มเป็นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การค้าขายให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัดมากขึ้นในยุคโควิด

ความแตกต่างของสินเชื่ออิ่มใจและสินเชื่อผู้ประกอบการอื่น ๆ อย่างๆรบ้าง

จุดเด่นของสินเชื่ออิ่มใจ

ก็อย่างที่เราทราบกันว่าสินเชื่ออิ่มใจ เป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐสำหรับช่วยเพิ่มสภาพคล่องของร้านค้าต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยจะได้วงเงินสินเชื่อที่ 100,000 บาทกับสินเชื่ออิ่มใจดอกเบี้ย 3.99 %ต่อปี กับระยะเวลาการผ่อนชำระได้นานถึง 5ปี และความน่าสนใจที่สุดก็อยู่ที่ ระยะเวลา 6 เดือนแรกจะไม่ต้องชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย รายละเอียดการขอสินเชื่ออีกอย่างที่จะเหมือนกับสินเชื่อผู้ประกอบการร้านค้าของ Non-Bank ก็คือใช้รูปถ่าย และสมัครได้โดยไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่ออิ่มใจ เปรียบเทียบกับสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย

สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย จะเป็นของธนาคารไทยเครดิต ซึ่งเป็นสินเชื่อเพื่อพ่อค้าแม่ค้า  สินเชื่อร้านอาหารและเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีมานานพอสมควรแล้ว ความแตกต่างจากสินเชื่ออิ่มใจก็คือให้วงเงินสูงถึง 200,000 บาท มีการคิดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก การสมัครที่ไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน และร้านค้าหรือสถานประกอบการจะต้องอยู่ในเขตพื้นที่ของธนาคารไทยเครดิต หรืออยู่ในรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะได้ทำการตรวจสอบได้ง่าย

สินเชื่ออิ่มใจ กับสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ไม่เช็คเครดิตบูโร

โดยส่วนมากแล้วสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ไม่เช็คเครดิตบูโร จะเป็นของ Non-Bank ที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยสินเชื่อได้ โดยอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อผู้ประกอบการประเภทนี้จะอยู่ที่ 33%-36%ต่อปีกับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งถูกต้องตามกฏหมาย เพราะเนื่องจากเป็นสินเชื่อที่ไม่มีการเช็คเครดิตบูโร และไม่มีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะแตกต่างจากสินเชื่ออิ่มใจอย่างชัดเจน อีกทั้งระยะเวลาการผ่อนจะไม่เกิน 36-48 เดือนเท่านั้น

ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ยุคของโควิด19 ระบาด แต่ก็มีสินเชื่อผู้ประกอบการ สินเชื่อร้านอาหาร พ่อค้าแม่ สตรีทฟู้ด ที่ออกมาสำหรับให้บรรดาผู้ที่มีอาชีพค้าขาย ได้สมัครและนำไปเพื่อทำให้มีรายได้เพิ่ม รวมถึงสินเชื่ออิ่มใจที่เป็นโครงการของรัฐบาลที่จะช่วยผู้ที่รับผลกระทบจากโควิด และในแต่ละผลิตภัณฑ์เอง หรือแต่ละสถาบันการเองก็ตาม ต่างก็มีเงื่อนไข และคุณสมบัติในการสมัครแตกต่างกันไปอีกด้วย ดังนั้นก็ควรจะพิจารณาให้รอบคอบก่อนทุกครั้งที่จะสมัครด้วย

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สินเชื่อสิบหมื่น

สมัครสินเชื่อสิบหมื่นกรุงไทยพร้อมรายละเอียดดอกเบี้ย

รายได้ต่อเดือน

ทำธุรกรรมผ่านแอป "ถุงเงิน" ขั้นต่ำเดือนละ 10,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

11-20% ต่อปี

อายุผู้กู้

เปิดใช้งานแอป “ถุงเงิน” ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ระยะเวลา

สูงสุด 60 เดือน

สินเชื่อธนาคารกรุงไทย

สมัครสินเชื่อธนาคารกรุงไทยออนไลน์ กรุงไทยให้วงเงินสูง

รายได้ต่อเดือน

ไม่กำหนด

อัตราดอกเบี้ย

15-24% ต่อปี

อายุผู้กู้

ไม่กำหนด

ระยะเวลา

สูงสุด 12 เดือน