ต้องการกู้เงิน LINE bk พร้อมแนะนำวิธีสมัครสินเชื่อง่ายๆ

รายได้ต่อเดือน

9,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

18-25% ต่อปี

อายุผู้กู้

20-60 ปี

ระยะเวลา

12-60 เดือน

LINE bk

ฟรีทุกค่าธรรมเนียมกับสินเชื่อจาก LINE bk ..ยืมง่ายแค่ปลายนิ้ว 2024

LINE bk เป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับใครหลายคน เพราะถือว่าฉีกกฎเรื่องการทำธุรกรรมแบบเดิม ๆ ไปอย่างมาก จากเดิมที่จะต้องมาเคยสลับแอปฯ เพื่อโอนเงิน หรือทำธุรกรรมธนาคาร ก็ไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไป เพราะผู้สมัครสามารถใช้งานไลน์เพื่อโอน จ่าย และถอนเงิน รวมทั้งกู้เงินไลน์ bk ได้ด้วยเหมือนสินเชื่อฉุกเฉินกสิกรเช่นกัน 

Line bk ยืมเงินได้จริงไหม?

สามารถขอยืมเงินหรือมีการทำธุรกรรมผ่านทางสินเชื่อ line bk ได้จริง โดยจะเป็นทางเลือกที่ใหม่ เพราะเป็นการขอสินเชื่อผ่านทางออนไลน์ด้วยแอปพริเคชันไลน์ (LINE) ได้เลย ซึ่งผู้ที่ให้บริการด้านการทำธุรกรรมยืมเงินผ่านไลน์ bk นั้น จริง ๆ แล้วก็คือธนาคารกสิกรไทย โดยได้มีการจับมือเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เงินกู้ได้ง่ายขึ้น จึงกลายมาเป็นบริษัทกสิกรไทย ไลน์ จำกัด ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถกู้เงินกับการยืมไลน์ bk ได้จริง ปลอดภัย 

ผู้ที่ต้องการสมัครLINE bk ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร  

 • จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่ได้เป็นห้างร้าน บริษัท หรือขอสินเชื่อเงินด่วนกสิกร หรือยืมเงินในไลน์ bk นามนิติบุคคล
 • จะต้องเป็นคนไทยเท่านั้น โดยจะต้องมีสัญชาติไทยตามกฎหมายกำหนด มีเอกสารยืนยันได้
 • จะต้องเปิดบัญชีเงินฝากของ LINE bk เรียบร้อยแล้ว
 • เริ่มต้นเกณฑ์อายุของผู้สมัครตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และไม่เกินอายุ 60 ปีเท่านั้น 
 • กำหนดรายได้ขั้นต่ำสำหรับสินเชื่อไลน์ bk โดยแบ่งคุณสมบัติอย่างละเอียดกับ สินเชื่อธรรมดาและสินเชื่อแบบนาโน
 • กรณีเป็นวงเงิน LINE bk ทั่วไป 
 • กำหนดรายได้พนักงานประจำ,พนักงานบริษัททั่วไป ตั้งแต่เดือนละ 7,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 
 • หากเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็นเจ้าของกิจการ จะต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 9,000 บาทขึ้นไป 
 • อาจจะต้องยื่นเอกสารเพื่อแสดงรายได้เดินบัญชีย้อนหลังส่วนตัว 6 เดือน และสามารถยื่นบัญชีได้สูงสุดถึง 5 บัญชีเพื่อการพิจารณาได้
 • กรณีเป็นวงเงิน LINE bk แบบสินเชื่อนาโน 
  • เริ่มต้นรายได้ 5,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 • อาจจะต้องยื่นเอกสารเพื่อแสดงรายได้เดินบัญชีย้อนหลังส่วนตัว 6 เดือน และสามารถยื่นบัญชีได้สูงสุดถึง 5 บัญชีเพื่อการพิจารณาได้

วงเงินให้ยืม Line bk

สำหรับการสมัครกู้เงินไลน์บีเค จะเป็นลักษณะของสินเชื่อแบบหมุนเวียนเงิน โดยจะสามารถใช้จ่ายได้ตามอเนกประสงค์ตามความต้องการของผู้ที่ต้องการสมัครได้เลย โดยสินเชื่อที่มีการกมุนเวียนจะมีข้อดีตรงที่เมื่อมีการชำระวงเงินเข้ามาก็จะได้วงเงินกลับมาสมทบเพื่อยืมเงินใหม่ได้เรื่อย ๆ ทั้งนี้ LINE bk แบ่งวงเงินสำหรับให้กู้เป็นวงเงินให้ยืมปกติ และวงเงินแบบนาโน 

 • วงเงินแบบปกติ วงเงินพร้อมใช้สามารถกดเงินได้ตั้งแต่ 200 บาท วงเงินแบบผ่อนชำระเริ่มต้นตั้งแต่ 6,000 บาท
 • วงเงินแบบสินเชื่อนาโน วงเงินพร้อมใช้สามารถกดเงินได้ตั้งแต่ 200 บาท วงเงินแบบผ่อนชำระเริ่มต้นตั้งแต่ 3,000 บา

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

สมัครบัตรเครดิตกสิกรผ่านแอพ

สมัครบัตรเครดิตกสิกรผ่านแอพ kplus สมัครได้ง่ายๆ

รายได้ต่อเดือน

15,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

16% ต่อปี

อายุผู้กู้

20-80 ปี

ระยะเวลา

3-10 เดือน

สินเชื่อรถยนต์ธนชาต

สินเชื่อรถยนต์ธนชาตที่มีอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี

รายได้ต่อเดือน

ไม่กำหนด

อัตราดอกเบี้ย

ไม่เกิน 15% ต่อปี

อายุผู้กู้

20-65 ปี

ระยะเวลา

สูงสุด 96 เดือน