สนใจสมัครธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายล่าสุด

รายได้ต่อเดือน

30,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

15% ต่อปี

อายุผู้กู้

20-65 ปี

ระยะเวลา

ไม่กำหนด

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย กับสินเชื่อแม่ค้าตลาดนัดแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย จะเป็นสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ของธนาคารไทยเครดิต pantip 2567 ซึ่งก็เป็นสินเชื่อระยะสั้นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่เป็นสินเชื่อสำหรับพ่อค้าแม่ค้าได้มีเงินทุนในการใช้หมุนเวียน ให้มีรายไดเพิ่มขึ้น ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทย อีกทั้งยังอยู่ในความดูและของกระทรวงการคลัง และยังมีสินเชื่อแม่ค้าตลาดนัด อีกหลาย ๆ สถาบันซึ่งเราจะมาชี้เป้ากัน เผื่อใครกำลังต้องการเงินทุนในเวลานี้

รู้จักธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย และแตกต่างจากแหล่งอื่นอย่างไร

จุดเด่นของธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายจะเป็นสินเชื่อแม่ค้าตลาดนัด ซึ่งสามารถจะสมัครได้ และจะได้วงเงินสินเชื่อสูงถึง 200,000 บาท สมัครได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ด้วยอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 33% ต่อปีโดยมีการคิดแบบลดต้นลดดอก และมีระยะเวลาการผ่อนชำระนานถึง 12 เดือน สำหรับสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตจะให้มีการทบทวนสินเชื่อให้เมื่อครบปี ซึ่งสามารถจะต่ออายุได้เรื่อย ๆ โดยไม่ต้องยื่นสมัครใหม่

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย เทียบกับสินเชื่ออิ่มใจออมสิน

สินเชื่ออิ่มใจออมสิน ต่างจากธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย ตรงที่เป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาลสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ร้านค้า ร้านอาหาร โดยจะให้วงเงินสินเชื่ออยู่ที่ 100,000 บาท และมีอัตราดอกเบี้ยต่ำมาก ๆ 3.99% ต่อปี โดยจะมีระยะเวลาการผ่อนชำระได้นานถึง 6 ปี และยังปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกหลังจากที่มีการทำสัญญาแล้ว และกลุ่มคนที่สามารถจะสมัครได้จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารเพราะจะต้องมีการสมัครผ่านแอพ MyMo

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย เทียบกับสินเชื่อนาโนฟินนิกซ์

สินเชื่อนาโนฟินนิกซ์ จะเป็นสินเชื่อผ่านแอพที่ได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้วงเงินสูงถึง 100,000 บาทเหมือนกับธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย และยังได้อัตราดอกเบี้ยที่ 2.75%ต่อเดือน และการผ่อนชำระได้นานถึง 12 เดือน สมัครได้โดยไม่ต้องใช้เอกสาร และไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน ที่สำคัญมากๆ และจะแตกต่างจากสินเชื่อแม่ค้าตลาดนัดหรือไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย คือจะได้รับการอนุมัติให้ได้ภายใน 30 นาที

จะเห็นว่าสินเชื่อแม่ค้าตลาดนัด ล้วนต่างก็มีให้บริการในหลาย ๆ ธนาคารรวมทั้งธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย และยังมีบริษัทสินเชื่ออีกมากมายที่ให้บริการสินเชื่อไม่มีทะเบียนการค้าซึ่งไม่มีการเช็คประวัติเครดิตบูโร และอีกทั้งยังมีสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาลเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยอีก ซึ่งสามารถจะเลือกสมัครให้เข้ากับคุณสมบัติตัวเองได้ เพื่อที่จะได้รับการอนุมัติได้อย่างง่ายดาย แต่อย่าลืมว่าสำหรับสินเชื่อที่ผ่านธนาคารมักจะให้มีการเช็คประวัติเครดิตบูโร

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

แอปฟินนิกซ์

บริการสินเชื่อฟินนิกซ์ถูกกฎหมายกู้เงินผ่านแอปได้ง่ายๆ

รายได้ต่อเดือน

8,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

33% ต่อปี

อายุผู้กู้

20-60 ปี

ระยะเวลา

สูงสุด 12 เดือน

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย

สนใจสมัครธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายล่าสุด

รายได้ต่อเดือน

30,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

15% ต่อปี

อายุผู้กู้

20-65 ปี

ระยะเวลา

ไม่กำหนด